วัน: 4 กุมภาพันธ์ 2564

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูผู้ได้รับรางวัลนางสาวพชรมน รามศิริ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและนางสาวมีเรีย จารู ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2564