การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 นายประสาร สุข…

:::กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ อบต.ไทยอุดม”

นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…