ติดต่อโรงเรียน

หมู่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

โทรศัพท์ 037-247837

Email. bansubnoi@sk1edu.go.th

Line. –

แผนที่โรงเรียน