การแข่งขันสูตรคูณ เอแมท คิดเลขเร็วและซูโดกุ ครั้งที่ 2

       วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านซับน้อย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสูตรคูณ เอแม็ท คิดเลขเร็วและซูโดกุ วังน้ำเย็น ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “กิจกรรมคิดเลขเร็ว” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายปรัชญา เกาะยางเผือก ชั้น ป.๕
และรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน “ซูโดกุ” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายภัทรพล  พ่วงพันธ์ ชั้น ป.๕ ฝึกสอนโดย ครูเบญจมาพร ผลบุญ และครูศิริวิมล โพธิ์ไข่

Message us