ประเมินครูผู้ช่วย น.ส.จิณณ์ธิตา โชติ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวจิณณ์ธิตา  โชติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับน้อย วิชาเอกสังคมศึกษา เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการประเมิน

Message us