ประเมิน นางสาวมีเรีย จารู ครั้งที่ 2

      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวมีเรีย  จารู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียน
บ้านซับน้อย วิชาเอกประถมศึกษา เข้ารับการประเมินการเตรียม
ความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๒ โดยคณะกรรมการประเมิน

Message us