โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครูเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยจัด “โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครูเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน” มีการดำเนินงาน 3 ระยะ ระยะที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านซับน้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *