กิจกรรมวันลอยกระทง 29-10-63

โรงเรียนซับน้อยได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้ความรู้นักเรียน พร้อมการทำกระทงจาวัสดุธรรมชาติ