เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้

วันศุกร์ ที่19 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อย เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คุณตาเลื่อน อินทร์ทิพย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ 😊