คณะกรรมการการประเมิน ว.17 ครูสุมาลี ฉ่ำผล ครู รร.บ้านซับถาวร

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ว17) ของนางสาวสุมาลี ฉ่ำผล ครูโรงเรียนบ้านซับถาวร