ตรวจประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านซับน้อยเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในสถานศึกษา อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคเรียนที่2 /2564 โดยสาธารณสุขอำเภอ

Message us