มหกรรมวิชาการ ปี2562

มหกรรมวิชาการ “อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น” ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1