โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านซับน้อย ต้อนรับ นายวัลลภ ประวัติวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ”โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2565

โดยมี ศน.สากล พรหมศิริเดช และ ศน.ศรีไพร พรหมศิริเดช จาก สพป.สระแก้ว เขต1

นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง นายก อบต.ไทยอุดม

คณะเหล่ากาชาดอำเภอคลองหาด

นางสาวรำไพพันธ์ พิมจันทร์ ตัวแทนจาก รพ.สต.ราชันย์

ผู้นำชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านซับน้อย

เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย

Message us