มอบพัดลมโคจร (16 นิ้ว)

📌ร้อนนี้🥵 เย็นชื่นใจ🥶🌪️

วันศุกร์ ที่3 กุมภาพันธ์ 2566

ขอขอบคุณ คุณภาสกร นามศรี และทีมงานแผนกลูกหีบ จากโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมกันบริจาคพัดลมโคจร (16นิ้ว) จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงเรียนบ้านซับน้อย

ขอขอบคุณค่ะ🙏🏻

Message us