เปิดบ้านวิชาการ (Open house)

วันพุธ ที่1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านซับน้อย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) เปิดบ้านอินทนินท์ ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

Message us