วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นำโดย นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย พร้อมคณะครู ร่วมผูกผ้าและร่วมจัดสถานที่ การประชุมชี้แจ้งรับนโยบายคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน Cr.ครูทรา บ้านเขาดิน Cr.ผอ.ศศิสร บ้านวังปืน

รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลครูภาษาไทย ระดับดีเด่น รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับปฐมวัยรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตร รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ…