ผู้เขียน: โรงเรียน บ้านซับน้อย

ผอ.ดูหนูอ่าน-เขียน #ทดสอบการอ่าน ป.1 #บรรยากาศเช้าวันนี้ นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบอ่านหนังสือ คำพื้นฐาน 😊😊😊

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย มอบหมายคณะครูประสานสัมพันธ์ชุมชุน ร่วมผูกประดับผ้า จัดเตรียมงานอุปสมบท ว่าที่ร้อยตรี สันติพงษ์ จันทร์ทองดี (นาคกอล์ฟ) #ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านซับน้อย และร่วมรับประทานอาหารภายในงานเลี้ยง #อนุโมทนาบุญร่วมกัน🙏🙏🙏

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นำโดย นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย พร้อมคณะครู ร่วมผูกผ้าและร่วมจัดสถานที่ การประชุมชี้แจ้งรับนโยบายคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน Cr.ครูทรา บ้านเขาดิน Cr.ผอ.ศศิสร บ้านวังปืน

รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลครูภาษาไทย ระดับดีเด่น รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับปฐมวัยรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตร รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ…